วัน: กันยายน 15, 2019

ซอฟต์แวร์ใน SIM โทรศัพท์มือถือ ทำให้คนร้ายใช้คำสั่งเข้าไปส่ง SMS แทนเหยื่อได้

Security

AdaptiveMobile Security บริษัทวิจัยความปลอดภัยไซเบอร์รายงานถึงช่องโหว่ Simjacker ที่เป็นช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ในซิมการ์ด เปิดทางให้คนร้ายสร้าง SMS มุ่งร้ายเข้าไปสั่งงานในซิม เช่น การสั่งให้ส่ง SMS โดยเห…

Read More »